Kdo jsme

Jsme...

  • původně maličká péče o třech zdravotních sestřičkách, která vznikla v roce 2004
  • dnes je nás 28 a ročně ošetříme okolo sedmi set klientů
  • od začátku jsme se vydali cestou budování důvěry a dobrých vztahů, a to jak ve vztahu k lékařům a pojišťovnám, tak ve vztahu k pacientům

Našimi nejdůležitějšími zásadami jsou...​

  • důvěra a transparentnost„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.“  Jack Welch
  • pečlivý výběr sestřiček, a to jak po stránce profesní, tak po stránce lidské. Protože náš růst byl pozvolný, povedlo se vybudovat kolektiv lidí s vysokou úrovní znalostí a schopností, ale současně lidí charakterních a empatických
  • rovnováha„Mnoho lidí si myslí, že úspěch v jedné oblasti může vynahradit neúspěch v ostatních oblastech. Opravdu může???… Opravdový úspěch vyžaduje rovnováhu.“ Stephen Covey

Cílem naší péče je…​

  • taková maličkost: zjednodušit a zkvalitnit život pacientům i jejich rodinám. Klientům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, často můžeme pomoci v jejich vlastním prostředí, bez nutnosti hospitalizace. Blízkým špatně pohyblivých klientů můžeme značně ulevit od logistických útrap, když takovou obyčejnou věc, jako je odběr krve, přijedeme provést přímo ke klientovi domů.
  • aby mohli díky nám zůstat doma: Například jsou mezi námi lidé, kteří potřebují denně aplikovat inzulín, protože mají cukrovku. Jsou celkem soběstační, ale třeba hůře vidí nebo se jim třesou ruce, a tak nejsou samostatné aplikace schopni. Není to ale ještě důvod pro to, aby se tito lidé museli vzdát svého stylu života a nechat se umístit třeba do domova důchodců.
  • aby se mohli domů vrátit: Jiné to bude v případě člověka po operaci kyčle, kterému domácí zdravotní péče může umožnit zkrátit pobyt v nemocnici a rehabilitaci dokončit ve vlastním prostředí.
  • aby mohli žít i odcházet v bezpečné náruči svého domova a svých blízkých
Go Top