Nabízíme

Klient

péče o osoby se zhoršenou mobilitou i imobilní
péče o onkologicky nemocné
péče po chirurgických a ortopedických zákrocích
péče o klienty v terminálním stadiu života

Ošetření

Vyšetření stavu ve vlastním prostředí
(krevní tlak, puls, dechy, tělesná teplota, glykemie)
Odběry biologického materiálu (krve, moče, výtěry) a odvoz do laboratoře
Aplikace parenterální terapie (hydratace, energetické zdroje
a léčba bolesti)
Aplikace inhalační a léčebné terapie (p. o., s. c.,
i. m., i. v., eventuálně další způsoby)
Nácvik aplikace inzulinu
Aplikace inzulínu u klientů neschopných samostatné aplikace
Příprava a podání léků u klientů neschopných samostatné aplikace bez dozoru

Rehabilitace

Ošetřovatelskou rehabilitaci k získání nebo udržení mobility
Edukaci a reedukaci k udržení či navození soběstačnosti
a sebeobsluhy
Rehabilitaci po ictu, úrazech a endoprotézách
Kondiční a dechová cvičení
Míčkování, masáže k posílení svalů
Procvičování jemné motoriky HK
Pasivní a aktivní cvičení na lůžku
Procvičení velkých kloubů
Nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem

Péče o kůži

Prevence vzniku dekubitů a opruzenin u ležícího pacienta
Ošetření již vzniklých dekubitů
Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran
a defektů, ošetření kožních lézí apod.)

Příklady další péče

cévkování, klyzma, výplachy
péče o permanentní katetr
(u žen i mužů také výměna permanentního katetru)
ošetření stomií, PEGu atp.

Go Top